Nasze usługi

Prowadzenie postępowań karnych we wszystkich jego stadiach

Sprawy Karne

Pomoc prawna w postępowaniu wykonawczym

Sprawy Karne po wydaniu wyroku
Sprawy Rodzinne i Opiekuńcze

Kompleksowa obsługa w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

Sprawy Cywilne

Kompleksowa obsługa w sprawach z zakresu prawa cywilnego

Pomoc w egzekwowaniu prawomocnego wyroku

Postępowanie egzekucyjne

Reprezentacja zarówno po stronie pracownika, jak też pracodawcy

Sprawy z zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sprawy Administracyjne

Pomoc prawna w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego

Sprawy z zakresu prawa handlowego

Wsparcie prawne z zakresu zakładania oraz prowadzenia spółki, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni