Sprawy Cywilne

Sprawy cywilne

Kancelaria Adwokacka Adwokata Macieja Zielińskiego świadczy usługi w zakresie:

  • inicjowania oraz prowadzenia postępowania cywilnego po stronie powodowej przed sądami powszechnymi w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z wszystkich stosunków cywilnoprawnych,
  • prowadzenia postępowania cywilnego przed sądami powszechnymi po stronie pozwanej w zakresie obrony interesów wynikających ze wszystkich stosunków cywilnoprawnych,
  • sporządzania samych pism procesowych (m. in. pozwy, pozwy w postępowaniu nakazowym, uproszczonym, upominawczym, wnioski, zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne)
  • inicjowania oraz prowadzenia spraw spadkowych (w przedmiocie działu spadku, stwierdzenia nabycia spadku, sprawy o zachowek oraz zabezpieczenie spadku),
  • inicjowania oraz prowadzenie spraw związanych z prawem własności (m in. sprawy o eksmisję, zasiedzenie).
  • sporządzania przedsądowych wezwań do zapłaty, a także przedsądowych i sądowych wezwań do ugodowego załatwienia sporu,
  • analizowania oraz sporządzania umów cywilnoprawnych,
  • dochodzenia roszczeń z umów cywilnoprawnych.

 

Normy prawne regulują funkcjonowanie państwa, a także życia społecznego. Moja kancelaria adwokacka zajmuje się prowadzeniem postępowań związanych z m.in. stosunkiem między pracodawcą a pracownikiem czy też ze sprawami cywilnymi. Ten drugi rodzaj przewodów sądowych oparty jest na normach dotyczących osób fizycznych i prawnych. Mogą one być związane z regulacjami ubezpieczeń społecznych, a także rodziną czy kwestią opieki nad dziećmi.

W ramach tej gałęzi prawa rozstrzygać mogą się spory o ustalenie ojcostwa, o ubezwłasnowolnienie czy też związane z wysokością alimentów lub poprawnością wykonywania umów. Należy pamiętać, że sprawy cywilne charakteryzują się tym, że każda ze stron jest równa. To niezwykle ważne zarówno w przypadku postępowania procesowego, jak i nieprocesowego. W zależności od jego rodzaju może ono odbyć się na drodze sądowej lub też pozasądowej.

Adwokat może wesprzeć klienta w przygotowaniu pozwu, skarg kasacyjnych i innych potrzebnych dokumentów. Co więcej, istnieje możliwość uzyskania m.in. porady prawnej.

Strona korzysta z ciasteczek (plików cookies). Pozostając na stronie akceptujesz ich użycie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności lub ukryj ten komunikat. x