Sprawy Administracyjne

Sprawy rentowe

Oferta Kancelarii Adwokackiej Adwokata Macieja Zielińskiego obejmuje w szczególności:

  • sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • reprezentację stron w toku postępowania administracyjnego,
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych oraz reprezentację w postępowaniu odwoławczym,
  • sporządzanie skarg, a także reprezentację w toku postępowań przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.