Sprawy Karne po wydaniu wyroku

Postępowanie egzekucyjne

Kancelaria świadczy usługi w zakresie reprezentowania interesów skazanych i prowadzi sprawy karne po wydaniu wyroku. Oferta Kancelarii obejmuje inicjowanie oraz prowadzenie postępowania wykonawczego, między innymi:

Odwołanie się od decyzji sądu

Nie w każdym przypadku orzeczenie wydane przez sąd musi być dla klienta satysfakcjonujące, a jego wydanie nie kończy sprawy ostatecznie. W związku z tym strona może podjąć pewnego rodzaju działania, którego spowodują, że postępowaniem zajmie się sąd odwoławczy. Do zadania tej instytucji należy kontrola zaskarżonego orzeczenia. W polskim prawie gwarantowana jest bowiem dwuinstancyjność postępowania sądowniczego. Podstawowym środkiem odwoławczym jest apelacja od wyroku, która jeśli została złożona poprawnie, zapobiega uprawomocnieniu się zaskarżanej decyzji sądu aż do chwili jej rozstrzygnięcia. Oczywiście, możliwość wniesienia apelacji nie oznacza, że w każdym przypadku należy z tego prawa skorzystać. W przypadku pojawiających się wątpliwości dotyczących terminu złożenia odwołania oraz samej zasadności jej przedstawienia do rozpatrzenia warto skorzystać z usług prawnika. W naszej kancelarii otrzymają Państwo pomoc z zakresu prowadzenia spraw karnych po wydaniu wyroku skazującego.

Umorzenie sprawy karnej oraz odroczenie wykonania kary

Postępowanie sądowe może się zakończyć na wiele sposobów. Najpopularniejszymi z nich jest wydanie wyroku skazującego lub uniewinniającego. Istnieje również możliwość dopuszczana przez polskie prawo umorzenia sprawy. Dzieje się tak w przypadku braku popełnienia czynu zabronionego lub braku dowodów na jego popełnienie. Może również się zdarzyć, że czyn nie zawiera znamion przestępstwa lub ustawa stanowi, że osoba nie popełniła w świetle przepisów prawa czynu karalnego. Umorzenie sprawy karnej może odbyć się m.in. również wtedy, gdy:

  • znikoma jest społeczna szkodliwość czynu,
  • nastąpiło przedawnienie zabronionego czynu.

 

W przypadku prawomocnego wyroku skazującego skazany może złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary. Jest to możliwe jedynie w przypadku, gdy odbywanie się kary nie zostało jeszcze rozpoczęte. Tego rodzaju wniosek musi być jednak odpowiednio umotywowany oraz udokumentowany. Koniecznie musi też spełniać warunki, które zostały zawarte w ustawie.

Nasza Kancelaria świadczy szeroko rozumianą pomoc w sprawach karnych i reprezentuje klienta przed instytucjami sądowymi w wyżej wymienionym zakresie.

Strona korzysta z ciasteczek (plików cookies). Pozostając na stronie akceptujesz ich użycie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności lub ukryj ten komunikat. x