Sprawy Karne po wydaniu wyroku

Postępowanie egzekucyjne

Kancelaria świadczy usługi w zakresie reprezentowania interesów skazanych już po uprawomocnieniu się wyroku. Oferta Kancelarii obejmuje inicjowanie oraz prowadzenie postępowania wykonawczego, między innymi:

  • w przedmiocie udzielenia przerwy w odbywaniu kary,
  • w przedmiocie odroczenia wykonania kary,
  • w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia,
  • w przedmiocie udzielenia zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
  • w przedmiocie wykonywania orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez kierowanie pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową,
  • w przedmiocie wydania wyroku łącznego.