Sprawy z zakresu prawa handlowego

Prawo handlowe

Oferta Kancelarii Adwokackiej Adwokata Macieja Zielińskiego obejmuje między innymi:

  • obsługę podmiotów gospodarczych (spółek osobowych i kapitałowych, cywilnych)
  • rejestrację spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji,
  • sporządzanie projektów umów spółki cywilnej, spółek prawa handlowego (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki zoo, spółki akcyjnej), a także umów cywilnoprawnych pomiędzy wskazanymi podmiotami