Przestępstwo niealimentacji

Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest przestępstwem, które może prowadzić do postępowania karnego. Mimo zmian w przepisach dotyczących egzekwowania należnych świadczeń, nadal zdarzają się przypadki przestępstwa niealimentacji, gdy rodzic świadomie nie uiszcza należności na rzecz dziecka. W takich sytuacjach konieczne może być wszczęcie postępowania karnego wobec dłużnika. Wszystkie niezbędne informacje rozpisano w tym artykule.

Przestępstwo niealimentacji w polskim prawie

Zgodnie z art. 209 Kodeksu karnego, osoba uchylająca się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego orzeczeniem sądowym, ugodą lub inną umową, może zostać ukarana:

• grzywną,
• ograniczeniem wolności,
• pozbawieniem wolności do jednego roku.

Uporczywa niealimentacja

Należy jednak wiedzieć, że jeśli dłużnik naraża uprawnionego na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, kara może wynosić nawet do dwóch lat pozbawienia wolności. W tym przypadku dochodzi do sytuacji, która określana jest w polskim prawie jako uporczywa niealimentacja.

Wszczęcie postępowania karnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu

Aby wszcząć postępowanie karne w sprawie przestępstwa niealimentacji, należy złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa oraz wniosek o ściganie sprawcy. Od momentu złożenia wniosku, postępowanie toczy się jako sprawa prowadzona z urzędu. Wniosek ten można cofnąć za zgodą prokuratora lub sądu, w zależności od etapu postępowania.

Kary za przestępstwo niealimentacji

Tak jak wspomniano, za przestępstwo niealimentacji grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do jednego roku. Wyrok skazujący oraz wymierzona kara zostają wpisane do karty karnej, co może utrudnić sprawcy znalezienie pracy w przyszłości.

Reprezentacja małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

Jeżeli ofiarą jest dziecko, jego prawa w procesie karnym są reprezentowane przez ustawowego opiekuna lub osobę sprawującą nad nim stałą opiekę. W sytuacji, gdy jedno z rodziców jest oskarżone o przestępstwo wobec dziecka, drugi rodzic nie może pełnić funkcji ustawowego przedstawiciela dziecka — w takim przypadku ustanawiany jest dla dziecka kurator.

Oskarżyciel posiłkowy

Gdy zostanie złożony akt oskarżenia, osoba pokrzywdzona ma możliwość występowania jako oskarżyciel posiłkowy, działając wspólnie z prokuratorem lub zamiast niego. W tym celu należy złożyć oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego do czasu, aż sprawa w sądzie za niealimentacje nie rozwiąże się na rozprawie głównej.

Zagrożenie odpowiedzialnością karną jako motywator do płacenia alimentów

Odpowiedzialność karna może być motywacją dla dłużnika do regularnego płacenia należności. Należy jednak zaznaczyć, że skazanie za przestępstwo niealimentacji nie wpływa na wielkość zaległości alimentacyjnych. Stanowi jedynie dodatkową sankcję dla osoby unikającej obowiązku uiszczania świadczeń na rzecz dziecka.

W praktyce, postępowanie karne w sprawie niealimentacji może trwać wiele miesięcy, a nawet lat. W tym czasie dłużnik może zaciągnąć jeszcze większe zobowiązania, co utrudni spłatę należnych świadczeń. Dlatego ważne jest, aby obok postępowania karnego prowadzić również egzekucję należności alimentacyjnych na drodze cywilnej.

Pomoc dla osób poszkodowanych przez niealimentację

Osoby, które mają problemy z wyegzekwowaniem alimentów, mogą skorzystać z pomocy specjalistów, takich jak adwokaci czy radcy prawni. Warto również poszukać wsparcia w organizacjach pozarządowych, które oferują pomoc prawną i psychologiczną dla osób dotkniętych problemem braku otrzymywania należnych świadczeń.

Jak radzić sobie z problemem niealimentacji?

Zgodnie z polskim prawem, osoba dokonująca niealimentacji może być ukarana grzywną, ograniczeniem wolności lub nawet pozbawieniem wolności do dwóch lat w przypadku uporczywego naruszenia tych obowiązków. Postępowanie karne wobec dłużnika rozpoczyna się po złożeniu stosownego wniosku. Aby wyegzekwować należne świadczenia zgodnie z prawem, należy szukać wsparcia u specjalistów oraz organizacji pozarządowych.

Maciej Zieliński

administrator

Dodaj komentarz

Verified by MonsterInsights
Strona korzysta z ciasteczek (plików cookies). Pozostając na stronie akceptujesz ich użycie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności lub ukryj ten komunikat. x