Jak wystąpić o alimenty na dziecko?

W przypadku rodzica, który samodzielnie wychowuje dziecko, istnieje możliwość złożenia wniosku o świadczenie alimentacyjne od drugiego rodzica. Wynika to z przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Co więc należy zrobić, by wystąpić o alimenty na dziecko?

Świadczenie alimentacyjne przysługuje nie tylko rodzicom

Na samym wstępie warto zaznaczyć, że o alimenty na dziecko od rodzica mogą starać się nie tylko jego współmałżonek czy też samo dziecko, ale również osoby spokrewnione z nim w jednej linii sprawujące nad nim opiekę np. rodzeństwo. Należy również wspomnieć, że nie ma najmniejszego znaczenia to czy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego czy też małżeńskiego. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym środki pochodzące ze świadczenia mają na celu zaspokojenie potrzeb małoletniego. Mogą się one różnić w zależności od jego wieku czy też stanu zdrowotnego. W przypadku chęci uzyskania świadczenia alimentacyjnego na dziecko, osoba sprawująca nad nim opiekę musi wstąpić na drogę formalną i złożyć wniosek do Sądu Rejonowego do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Musi być to sąd właściwy dla miejsca zamieszkania małoletniego lub miejsca zamieszkania osoby, od której domaga się uzyskania świadczenia.

Co należy zawrzeć w pozwie o alimenty?

Nie istnieje jeden wzór tego rodzaju wniosku, gdyż wszystko zależy od danego przypadku. Niezwykle istotne jest jednak, by pozew spełniał wymogi formalne, czyli zawierał szereg niezbędnych informacji. Wśród nich nie może zabraknąć oznaczeń sądu, stron postępowania oraz pisma. Ponadto należy wskazać dokładną kwotę żądanego świadczenia w rocznym ujęciu, a także określić datę oraz sposób jego uiszczania. Każdy wniosek musi być również odpowiednio uzasadniony, a także własnoręcznie podpisany przez osobę go składającą. Do pozwu powinny być również dołączone załączniki w postaci materiału dowodowego m.in. odpis aktu urodzenia dziecka, dokumenty potwierdzające koszty utrzymania czy też dokumenty potwierdzające możliwości zarobkowe zainteresowanych stron postępowania.

Sąd na podstawie złożonej dokumentacji oraz materiału dowodowego, biorąc pod uwagę wiele czynników, rozstrzygnie zasadność pozwu oraz ewentualnie ustali wysokość świadczenia alimentacyjnego.

Jeżeli zainteresował Cię powyższy artykuł,  polub moją stronę na facebooku. Zależy mi także na Twojej opinii, bądź pytaniach w zakresie opisanego problemu. Zapraszam także do zapoznania się z ofertą Kancelarii.

Adwokat Maciej Zieliński

Maciej Zieliński

administrator

Dodaj komentarz

Verified by MonsterInsights
Strona korzysta z ciasteczek (plików cookies). Pozostając na stronie akceptujesz ich użycie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności lub ukryj ten komunikat. x