Blokada alkoholowa

Postępowanie egzekucyjne

Wraz z wprowadzeniem nowelizacji kodeksu karnego oraz innych ustaw w roku 2015 pojawiła się tzw. blokada alkoholowa. Art 182a kodeksu karnego wykonawczego (k.k.w.), prowadzony wskazaną nowelizacją, daję podstawy do do uzyskania swoistej zgody na prowadzenie pojazdów mechanicznych, pomimo trwania orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, przy enumeratywnym spełnieniu określonych w przepisie przesłanek. Poniżej postaram się wyjaśnić, czym jest blokada alkoholowa i jaki ona ma wpływ na sytuację osoby skazanej. 

Przesłanki zastosowania blokady alkoholowej

Pierwszą i najważniejszą przesłanką jest okres czasu, przez jaki przed złożeniem stosownego wniosku wykonywany był wskazany środek karny. Skuteczne uzyskanie takiej zgody możliwe jest dopiero po wykonaniu co najmniej połowy orzeczonego wymiaru środka karnego. Jeśli więc środek karny został orzeczony na okres lat trzech, zasadne będzie składanie wniosku dopiero po upłynięciu 1 roku i sześciu miesięcy zakazu. Na marginesie należy zaznaczyć, iż co do zasady okres ten liczy się od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, niemniej jednak nie wcześniej niż wraz z dniem wydania stosownego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów (a contrario art. 43 § 2a oraz § 3 kodeksu karnego (k.k.)),

Obostrzenia stosowania blokady alkoholowej

Należy jednak wskazać, iż na tym tle zostały skonkretyzowane dodatkowe obostrzenia, wynikające z art 42 § 3 i 4 k.k.. Związane są one z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów dożywotnio:

 1. art 178a § 4 k.k. ( a więc miedzy innymi skazanie po raz kolejny za za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego)
 2. w związku z okolicznością, gdy sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173 k.k. (chodzi o spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym), którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu,
 3. w związku z okolicznością , gdy w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 k.k. ( spowodowanie wypadku, którego następstwem jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu) lub w art. 355 § 2 ( spowodowanie wypadku przez żołnierza, którego następstwem jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu)sprawca był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia,
  w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w poprzednich punktach.

We wskazanych powyżej przypadkach modyfikacja orzeczonego zakazu możliwa jest dopiero po wykonaniu co najmniej 10 lat orzeczonego wymiaru środka karnego.

Co daje skorzystanie z instytucji blokady alkoholowej?

Jakie możliwości daje wprowadzona powyżej zmiana? Umożliwia ona korzystanie z dobrodziejstwa pojazdu mechanicznego, który jest wyposażony w odpowiednią aparaturę sprawdzającą stan trzeźwości kierowcy przed uruchomieniem silnika. Tym samym po pewnych modyfikacjach pojazdu, możliwe jest legalne jego prowadzenie w ruchu ulicznym, pomimo trwania orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.  Warto zaznaczyć, że cały czas rośnie w Polsce liczba firm oferujących usługę zainstalowania alkoblocka.

Co najważniejsze, pomimo uzyskania zgody, w dalszym ciągu biegnie czas, na jaki został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Tym samym blokada alkoholowa praktycznie niweluje negatywne konsekwencje zakazu prowadzenia pojazdów. Oczywiście nadal możliwe jest prowadzenie jedynie pojazdów do tego przystosowanych, ale i tak jest to znaczne ułatwienie. W przypadku stwierdzenia, iż skazany rażąco naruszył porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, Sąd może orzecz o uchyleniu opisanego sposobu wykonywania zakazu. Okoliczność ta wskazuje, iż skazany jest w dalszym ciągu monitorowany.

Należy jednak zaznaczyć, iż opisana zmiana jest dosyć świeża.  Sądy w sposób nieufny podchodzą do jej stosowania. Każdorazowo konieczne jest indywidualna analiza sytuacji życiowej skazanego. Należy zbadać potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa w komunikacji, jakie może zaistnieć w związku z wydaniem zgody.

Kancelaria służy wsparciem w zakresie formułowania opisanego wniosku w przedmiocie modyfikacji zakazu i umożliwienia poruszania się pojazdami wyposażonym w blokadę alkoholową. Może także pomóc w  kompletowaniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji, załączanej do wniosku. Pamiętaj o tym, że masz prawo do korzystania z pomocy adwokata w każdym stadium sprawy. 

 

 

 Jeżeli zainteresował Cię powyższy artykuł,  polub moją stronę na facebooku. Zależy mi także na Twojej opinii, bądź pytaniach w zakresie opisanego problemu. Zapraszam także do zapoznania się z propozycją współpracy z Kancelarią w sprawach karnych oraz w sprawach w zakresie wykonywania wyroków karnych

Maciej Zieliński

administrator

2 komentarze

 • Piotr Mroczkowski

  Witam.
  Bardzo chciałbym odzyskać prawo jazdy. Przez głupotę je straciłem. Prawo jazdy mam zabrane na okres 3 lat.Prawo jazdy zdałem 30 listopada 2018 r. art.178a $ 1 kk

  • Maciej Zieliński

   Witam Serdecznie Panie Piotrze

   W Pana przypadku po upływie 1,5 roku od dnia faktycznego zatrzymania prawa jazdy możliwe będzie wniesienie do Sądu o dokonanie zmiany oraz orzeczenie kontynuowania wykonywania wskazanego środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów, z wyłączeniem pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową.

   Jeśli potrzebuje Pan wsparcia w swojej sprawie, proszę o bezpośredni kontakt pod adresem mailowym.

   Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Verified by MonsterInsights
Strona korzysta z ciasteczek (plików cookies). Pozostając na stronie akceptujesz ich użycie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności lub ukryj ten komunikat. x