Rozwód, a separacja

Niekiedy małżeństwo przechodzi poważny kryzys i jedynym rozwiązaniem jest rozstanie. W tego typu sytuacjach małżonkowie mają do wyboru zazwyczaj dwie drogi: separację lub rozwód. Często zdarza się jednak, że pomijają lub zapominają o pierwszym z dostępnych rozwiązań i od razu decydują się na drugie, co doprowadza do kategorycznego zakończenia małżeństwa. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto więc wiedzieć, czym są właściwie rozwód i separacja i znać podstawowe różnice pomiędzy nimi.

Czym są separacja oraz rozwód?

Pod pojęciem separacji kryje się sytuacja, w której sąd uchyla instytucję wspólnoty małżeństwa ze względu na to, że rozpad współżycia jest zupełny, ale niekoniecznie trwały. Oznacza to ustanie wspólnoty fizycznej, duchowej oraz majątkowej (m.in. brak wspólnego spędzania ze sobą czasu, brak uczestniczenia w budżecie domowym), jednak wraz z nadzieją oraz przesłankami na powrót do instytucji małżeństwa ze wszystkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z tego tytułu. Niezwykle istotny jest również fakt, że separacja w związku z obowiązującymi względami słuszności sprawia, że małżonkowie muszą sobie wzajemnie pomagać np. w przypadku wystąpienia choroby w aspekcie majątkowym lub materii psychicznej.

Rozwód oznacza natomiast ostateczne zakończenie wspólnoty małżeńskiej w przypadku trwałego i zupełnego rozkładu pożycia bez żadnych nadziei na zmianę takiego stanu rzeczy. W ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie małżonek, który zmienił nazwisko w wyniku zawarcia związku małżeńskiego, może wystąpić do Urzędu Stanu Cywilnego o powrót do nazwiska rodowego. W przypadku wydania tego typu orzeczenia przez sąd małżonkowie mogą zawrzeć nowy związek małżeński.

Warto jednak zaznaczyć, że zarówno w przypadku separacji, jak i rozwodu ustaje ustawowa wspólność majątkowa, a małżonkowie nie dziedziczą po sobie.

Ile powinna trwać separacja, by sąd orzekł o rozwodzie?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Należy jednak zaznaczyć, że sąd może wydać orzeczenie o rozwodzie w przypadku trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Przepisy jednak nie określają, jaki może być to okres. Umownie przyjmuje się, że od chwili uprawomocnienia się orzeczenia o separacji trwały rozkład pożycia małżeńskiego do momentu postanowienia o rozwodzie powinien trwać przynajmniej kilka miesięcy.

 

Maciej Zieliński

administrator

    Dodaj komentarz

    Strona korzysta z ciasteczek (plików cookies). Pozostając na stronie akceptujesz ich użycie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności lub ukryj ten komunikat. x