Podział majątku wspólnego, a ROD

Podział majątku wspólnego, a ROD

Często zdarza się, że w skład majątku wspólnego małżonków wchodzi prawo do działki ROD (Rodzinny Ogród Działkowy). Następuje to jednak tylko w przypadku, kiedy zarówno mąż, jak i żona podpisali umowę dzierżawy.  W przypadku rozwodu, pojawia się wówczas uzasadniona wątpliwość – podział majątku wspólnego, a ROD.

Wszelkie kwestie związane z działkami ROD, reguluje dedykowana ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Art. 40 wspomnianej ustawy, określa komu przypada prawo do działki ROD po rozwodzie lub po unieważnieniu małżeństwa.

Byli małżonkowie, mogą ustalić między sobą, któremu z nich przypadnie składnik majątku w postaci działki. Najprostszym wyjściem jest rozwiązanie umowy z byłym małżonkiem (dobrowolnie), któremu ten składnik majątku nie przypada. Tym samym, wyłącznie drugiemu z byłych małżonków pozostawione zostaje prawo do działki. Uwzględnia to  także znajdujące  się na niej nasadzenia, urządzenia i obiekty.

Co na to przepisy?

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o ROD, po ustaniu małżeństwa, małżonkowie, którzy wspólnie posiadali prawo do działki, powinni w terminie 3 miesięcy od dnia ustania ich małżeństwa, powiadomić stowarzyszenie ogrodowe, któremu z nich przypada ustalone prawo do działki. W przypadku, gdy w sądzie toczy się postępowanie w przedmiocie podziału majątku wspólnego małżonków, powinni oni powiadomić o tym fakcie stowarzyszenie ogrodowe również w ciągu 3 miesięcy od dnia ustania ich małżeństwa. Niezbędne w takiej sytuacji będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wszczęcie postępowania sądowego.

Art. 40 ust. 2 ustawy o ROD, stanowi o przypadku, w którym byli małżonkowie, w terminie 3 miesięcy od dnia ustania ich małżeństwa, nie podejmą którejkolwiek z czynności wskazanych powyżej. W takiej sytuacji, stowarzyszenie ogrodowe wyznacza małżonkom konkretny termin – nie może być on jednak krótszy niż miesiąc, na podjęcie tych czynności. Stowarzyszenie ogrodowe, wyznaczając nowy termin, uprzedza o skutkach, które pociągnie za sobą niezachowanie wyznaczonego terminu.

W ust. 3 art. 40 ustawy o ROD, wskazano, co wydarzyć się może w przypadku niezachowania wyznaczonego, nowego terminu. W takich sytuacjach, stowarzyszenie ogrodowe może samo pozostawić prawo do działki jednemu z małżonków. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności,  wówczas drugi małżonek zostaje pozbawiony tego prawa, poprzez rozwiązanie z nim umowy, w trybie art. 36 ust. 1 ustawy o ROD – „wypowiedzenia dokonuje się na piśmie pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie złożone przez stowarzyszenie ogrodowe określa przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie.”

Niezachowanie terminów określonych w art. 40 ustawy o ROD

Nie istnieją żadne formalnie ustalone kryteria, któremu z byłych małżonków stowarzyszenie ogrodowe przydzielić ma prawo do działki. Może zatem zrobić to dowolnie – według uznania stowarzyszenia. W takim przypadku bezprzedmiotowa jest ugoda zawarta między byłymi małżonkami. Nie jest brane pod  uwagę orzeczenie sądu, wskazujące, któremu z małżonków  pozostawiono składnik majątku wspólnego, w postaci działki. Dzieje się tak w przypadku, kiedy stowarzyszenie ogrodowe nie zostanie odpowiednio powiadomione, w terminach wskazanych w art. 40 ustawy o ROD.

Terminowe  powiadomienie stowarzyszenia ogrodowego o wszczęciu postępowania o podział majątku wspólnego przed sądem

W sytuacji, gdy byli małżonkowie przedstawią stowarzyszeniu ogrodowemu, zachowując wszelkie terminy, dowód wszczęcia postępowania o podział majątku wspólnego, wówczas, to sąd decyduje, któremu z byłych małżonków przypadnie składnik majątku w postaci prawa do działki. Orzeczenie sądu jest wiążące zarówno dla byłych małżonków jak i stowarzyszenia działkowego.

Jeżeli zainteresował Cię powyższy artykuł,  polub moją stronę na facebooku. Zależy mi także na Twojej opinii, a także  pytaniach w zakresie opisanego problemu. Zapraszam także do zapoznania się z propozycją współpracy z Kancelarią.

Adwokat Maciej Zieliński

 

 

Maciej Zieliński

administrator

4 komentarze

 • Małgorzata

  Dzień dobry mam pytanie odnośnie działki rod kupowalismy w malzenstwie dzialke 15 lat temu teraz obecnie jestem z mężem po rozwodzie nie zrobiliśmy podział majątku on jest tego zdania że to jego działka tłumaczy się za płacił za nią większości ja w tamtym czasie wychowywalam dzieci i brałam z nim kredyt na tą działkę powtmienial zamki i nie chcę mi dać nowych kluczy itp jakie mam szansę

  • Maciej Zieliński

   Witam Serdecznie

   Kwestia prawa do działki to jedno, ale wydaje mi się, że dla Pani kwestią najważniejszą jest ustalenie wartości nakładów na działce (zabudowania, nasadzenia itd), które, jeśli były dokonywane w trakcie małżeństwa (i mieliście wówczas wspólność majątkową małżeńską), wchodzą do waszego majatku wspólnego. Okoliczność, że mąż pracował, a Pani wychowywała dzieci, nie ma znaczenia przy wspólności majątkowej małżonków. Oboje, na swój sposób, przyczynialiście się do dobrobytu rodziny. Tak więc dysponuje Panu uprawnieniem do korzystania z działki, bądź do żądania rozliczenia nakładów na nią.

   Pozdrawiam

   Adw. Maciej Zieliński

 • Edward Stawski

  Co w przypadku jeżeli przepisali mi rodzice przed śmiercią działkę RODO I ja jestem jako główny dzierżawca a rozwodzę się z żoną i ona rości prawa do tej działki jakie ona ma do tego prawo działkę nabyli moi rodzice

  • Maciej Zieliński

   Witam
   W pierwszej kolejności należy oddzielić prawo do do działki, od nasadzeń na działce. Kwestia przekazania działki w drodze dalszej umowy dzierżawy, to jedna sprawa. Tutaj możę być Pan jedynym dzierżawacą działki. Drugą kwestia są jednak czynione na dziełce nasadzenia, która na podstawie obowiązującego orzecznictwa, wchodzi w skład majątku wspólnego. Tak więc co do zasady, małżonka może żądać dokonania rozliczenia nakładów na działce (nasadzenia, budowa altanki itd), które zostały uczynione w czasie trwania waszego związku małżeńskiego oraz wspólności majątkowej.

   Pozdrawiam

   Adw. Maciej Zieliński

Dodaj komentarz

Strona korzysta z ciasteczek (plików cookies). Pozostając na stronie akceptujesz ich użycie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności lub ukryj ten komunikat. x