Co jest powodem ograniczenia władzy rodzicielskiej?

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy rodzic w chwili urodzenia dziecka zyskuje  władzę rodzicielską.  Wraz z nią nabywa również odpowiedzialność za dobro potomka, które nakłada na niego zbiór obowiązków. Składa się na nie  konieczność  m.in. dbania o jego dobrostan psychiczny, fizyczny czy też majątkowy. Istnieją jednak sytuacje, w których sąd może orzec o ograniczeniu władzy rodzicielskiej matki lub ojca. Co jest powodem ograniczenia władzy rodzicielskiej?

Do ograniczenia władzy rodzicielskiej może dojść w dwóch przypadkach

Do uzyskania pełnoletności to rodzice decydują o tym, do jakiej szkoły poślą dziecko czy też, w jakiej wierze będzie wychowywane. Niemniej, czasami dochodzi do sytuacji, w której nie są oni w stanie się ze sobą porozumieć w kwestii wychowania potomka ze względu na rozwód czy też zakończenie związku partnerskiego. W związku z tym władza rodzicielska może zostać ograniczona. Do ogrniczenia władzy rodzicielskiej może nastąpić w dwojaki sposób. Pierwszą możliwością jest skierowanie w tym zakresie wniosku przez jednego z rodziców. Drugą opcją jest wszczęcie takiego postępowania z urzędu. Powodem drugiej sytuacji może być okoliczność  pozyskania przez sąd opiekuńczy o nieprawidłowościach (np. przez Policję, szkołę itd).

Przykłady powodów ograniczenia władzy rodzicielskiej

Niezależnie od wszystkiego, najważniejszym powodem ograniczenia władzy rodzicielskiej jest dobro dziecka. Może ono być zagrożone z wielu powodów. Jedną z najważniejszych przyczyn  może być uzależnienie jednego z rodziców od alkoholu, narkotyków czy też innych środków psychoaktywnych. Ponadto Sąd podejmuje taką decyzję  międzyinymi w przypadku odbywania kary pozbawienia wolności przez ojca lub matkę. Innym powodem, dla którego następuje ograniczenie władzy rodzicielskiej, jest choroba psychiczna jednego z rodziców.

To jednak nie wszystko. Bardzo często do takiego stanu rzeczy przyczynia się konflikt pomiędzy rodzicami, brak wzajemnego współdziałania lub zbyt duża odległość ich dzieląca. Sąd też może przychylić się do wniosku o ograniczenie praw rodzicielskich w sytuacji, gdy ojciec lub matka posiadają niskie kompetencje wychowawcze, co przekłada się na niemożność zapewnienia dobra dziecka.

Jeżeli zainteresował Cię powyższy artykuł,  polub moją stronę na facebooku. Zależy mi także na Twojej opinii, bądź pytaniach w zakresie opisanego problemu. Zapraszam także do zapoznania się z ofertą Kancelarii.

Adwokat Maciej Zieliński

Maciej Zieliński

administrator

Dodaj komentarz

Strona korzysta z ciasteczek (plików cookies). Pozostając na stronie akceptujesz ich użycie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności lub ukryj ten komunikat. x