Pozbawienie władzy rodzicielskiej – kiedy do niego dochodzi?

Wraz z momentem narodzin dziecka rodzice nabywają zbiór praw oraz obowiązków określanych mianem władzy rodzicielskiej. Jest to zarówno  zapewnienie odpowiednich warunków wychowawczych, jak też reprezentowanie go przed instytucjami do momentu uzyskania pełnoletności.  Do władzy rodzicielskiej zaliczamy także  sprawowanie opieki nad dzieckiem i nad jego majątkiem. Zaniedbania na jakiejkolwiek z wymienionych płaszczyzn mogą rodzić negatywne konsekwencje dla rodzica. Jest to bowiem podstawa do tego, aby  sąd odebrał  rodzicowi możliwość sprawowania swoich praw nad dzieckiem. Pozbawienie władzy rodzicielskiej – kiedy do niego dochodzi?

Sprawy rodzinne, opiekuńcze i rozwody

Przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej

Na podstawie artykułu 111 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd może postanowić o odebraniu władzy rodzicielskiej w określonych sytuacjach. Katalog wskazuje na wystąpienie  szeregu zaniedbań, w wyniku czego dobro dziecka jest zagrożone. Tego typu orzeczenie jest najostrzejszym środkiem stosowanym w sprawach rodzinnych. Wykluczenie z opieki nad dzieckiem jednego lub obojga rodziców może nastąpić w następujących przypadkach:

  • celowego zaniedbywania obowiązków względem dziecka np. nie jest w stanie zapewnić mu odpowiednich warunków do rozwoju z powodu korzystania z nadmiernej ilości używek czy też niepłacenia alimentów;
  • z powodu wynikającej trwałej przeszkody np. przewlekłej choroby, zaginięcia, odbywania wieloletniej kary pozbawienia wolności lub wieloletnim przebywaniem poza granicami kraju;
  • nadużywania władzy rodzicielskiej np. seksualnego wykorzystywania dziecka, stosowania wobec niego kar cielesnych i przemocy psychicznej, zmuszania go do ciężkiej pracy i popełniania przestępstw.

 

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej może złożyć każda osoba, która uważa, że dziecko jest krzywdzone. Wraz z nim należy dostarczyć również materiał dowodowy, akt urodzenia dziecka, opisać konieczność pozbawienia praw rodzicielskich oraz ją uzasadnić. Przed dostarczeniem i złożeniem wniosku do Wydziału Rodzinnego i Nieletniego Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca pobytu lub stałego zamieszkania dziecka należy go podpisać imieniem i nazwiskiem. Sprawą zajmie się sąd, który biorąc pod uwagę wszystkie przesłanki oraz okoliczności, wyda stosowne orzeczenie.

Jeżeli zainteresował Cię powyższy artykuł,  polub moją stronę na facebooku. Zależy mi także na Twojej opinii, bądź pytaniach w zakresie opisanego problemu. Zapraszam także do zapoznania się z ofertą Kancelarii.

Adwokat Maciej Zieliński

Maciej Zieliński

administrator

Dodaj komentarz

Strona korzysta z ciasteczek (plików cookies). Pozostając na stronie akceptujesz ich użycie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności lub ukryj ten komunikat. x