Podział majątku wspólnego przy rozwodzie

W polskim systemie prawa rodzinnego ustawodawca przyjął, iż aby definitywnie rozwiązać małżeństwo, oraz towarzyszącą mu wspólność majątkową małżonków, konieczne jest przeprowadzenie dwóch oddzielnych postępowań. Mowa tu oczywiście o postępowaniu rozwodowym, oraz następującym po nim postępowaniu w przedmiocie działu majątku wspólnego. Nie ulega wątpliwości, że jest to dosyć uciążliwe dla stron. Rodzi bowiem konieczność inicjowania dwóch osobnych spraw, ponoszenia kosztów opłat od pozwu o rozwód (600 zł) oraz wniosku podział majątku wspólnego  (1.000 zł).  W tym miejscu należy jednak wskazać, że istnieje wyjątek od opisanej powyżej zasady ogólnej – podział majątku wspólnego przy rozwodzie, zgodnie z art. 58 §  3 k.r.o. 

Wyjątek od reguły

Wskazany powyżej przepis tworzy uprawnienie  Sądu w toku postępowania rozwodowego do przeprowadzenia podziału majątku wspólnego, ,,o ile nie spowoduje to nadmiernej zwłoki”. Oznacza to, iż Sąd we własnym zakresie rozstrzyga, czy w konkretnym przypadku chce dokonywać podziału. Z uwagi na długość i wielopłaszczyznowość takiego postępowania, niezasadne jest jego przeprowadzanie  w toku postępowania rozwodowego. Często i bez podziału majątku czas trwania sprawy rozwodowej  jest przesadnie długi.  Niewątpliwie bardziej przychylnie będzie widziana wspólna propozycja małżonków w zakresie podziału. W takim przypadku przedkładają oni Sądowi projekt podziału majątku. Należy w nim wskazać wszelkie składniki majątku oraz propozycję jego podziału. Strony powinny także w sposób względnie zgodny podać poszczególne wartości tych składników.  Z natury rzeczy zatem bardziej logiczne i zasadne jest dokonywanie takiego podziału w postępowaniu, w którym małżonkowie zdecydowali się o zaniechaniu orzekania o winie, bądź zgodnie wnioskują o orzeczenia rozwodu z winy obu stron. Znaczne skonfliktowanie stron, które może oddziaływać także na sferę majątkową, może być wystarczającym powodem dla odmowy dokonania podziału przy zastosowaniu opisanej procedury. 

Jeżeli zainteresował Cię powyższy artykuł,  polub moją stronę na facebooku. Zależy mi także na Twojej opinii, bądź pytaniach w zakresie opisanego problemu. Zapraszam również do zapoznania się z ofertą Kancelarii.

Adwokat Maciej Zieliński

Maciej Zieliński

administrator

Dodaj komentarz

Strona korzysta z ciasteczek (plików cookies). Pozostając na stronie akceptujesz ich użycie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności lub ukryj ten komunikat. x