Posiadanie narkotyków

 

Na wstępie zaznaczyć trzeba, że przez karalne posiadanie narkotyków rozumie się posiadanie substancji psychotropowych i innych środków odurzających.

 Posiadanie w/w substancji jest w Polsce  nielegalne, zabronione przez prawo i stanowi przestępstwo karalne. Dolegliwość proporcjonalnie jest cięższa, im większa jest ilość nielegalnych substancji.

Szczegółowe uregulowania można znaleźć w dedykowanej Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu narkomanii. Omawiane przestępstwo ujęte zostało w art. 62 tejże ustawy.

Znikoma/śladowa ilość

Przypisuje się osadom/pozostałościom po miejscu przechowywania narkotyków lub w przedmiotach, które posłużyły do wprowadzenia substancji do organizmu. Taka ilość nie stanowi przestępstwa. Wobec posiadacza nie wszczyna się postępowania przygotowawczego.

Ilość posiadana na własny użytek

Jest to przeważnie jedna porcja narkotyku, która może wprowadzić w stan odurzenia. Posiadanie narkotyku na własny użytek nie wypełnia znamion przestępstwa posiadania narkotyków. Wtakim przypadku dochodzi do stwierdzenia, iż  szkodliwość wskazaengo czynu przestępnego byłą znikoma. Istotny jest tu brak jakichkolwiek wątpliwości względem faktu, że środki miały posłużyć tylko i wyłącznie posiadaczowi. Świadczyć o tym ma ilość, która wystarcza na wypełnienie jego potrzeb w sposób doraźny.

Nieznaczna ilość

Jest to przeważnie ilość do kilku porcji substancji odurzających, która przeznaczona była do osobistego użytku posiadacza. Zasadniczo, posiadanie nieznacznej ilości narkotyków obwarowane jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Często stosuje się jednak ten rodzaj posiadania określa się przypadkiem mniejszej wagi. Zastosowanie ma tutaj również instytucja szczególnego, warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Podstawowa ilość

Określa się ją jako ilość między ilością nieznaczną a znaczną. Przeważnie jest to przeważnie przedział między kilka do kilkudziesięciu porcji. Posiadanie podstawowej ilości narkotyków jest przestępstwem. Posiadaczowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Może zostać jednak uznane za przypadek mniejszej wagi lub zostać warunkowo umorzone.

Znaczna ilość narkotyków

Przyjmuje się, że znaczna ilość narkotyków to przedział od kilkudziesięciu porcji narkotyków, za pomocą których można jednorazowo odurzyć kilkadziesiąt osób. Posiadaczowi znacznej ilości narkotyków grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10.

Posiadanie nieumyślne

Zasadą jest, że posiadanie narkotyków jest przestępstwem umyślnym. Posiadacz musi być świadom, że znajdują się przy nim substancje nielegalne. Ma świadomość tego, że postępuje niezgodnie z prawem. Wie, że posiadanie narkotyków jest przestępstwem i grozi za nie kara.

Analogicznie, nie popełnia przestępstwa ten, kto nie wiedział, że znajduje się w posiadaniu substancji odurzających.

Posiadanie narkotyków przez nieletniego

Osoba, która nie ukończyła 17 roku życia nie ponosi odpowiedzialności karnej z tytułu posiadania narkotyków. Nie oznacza to, że wobec posiadacza nie zostaną wyciągnięte konsekwencje. Nieletni za posiadanie narkotyków odpowie przed Sądem Rodzinnym. Postępowanie wobec osoby, która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie miała ukończonych 17 lat, określa ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Wobec nieletniego stosuje się określone środki wychowawcze.

Przypadek mniejszej wagi

Jest to przypadek, który przesądza o orzeczeniu wobec posiadacza łagodniejszej kary. Aby można było mówić o przypadku mniejsze wagi, należy wziąć pod uwagę istotne czynniki, takie jak np. rodzaj posiadanych narkotyków, ich ilość, planowane przeznaczenie, okoliczności, w jakich posiadacz je pozyskał oraz okres, w jakim substancje znajdowały się w jego posiadaniu. Łagodniejsza kara przejawia się w postaci zasądzenia kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności na okres do 1 roku czasu.

Szczególne warunkowe umorzenie postępowania

W takim przypadku, Sąd stwierdza fakt, że posiadacz narkotyków popełnił przestępstwo. Przez wzgląd na szczególne okoliczności sprawy nie wymierza jednak wyroku skazującego. Następuje to wtedy, gdy zachodzą szczególne, łagodzące okoliczności dotyczące popełnionego czynu i sprawcy.

 

 

Kancelaria służy wsparciem zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak też sądowego.  Pamiętaj o tym, że masz prawo do korzystania z pomocy adwokata na każdym stadium sprawy. 

Jeżeli zainteresował Cię powyższy artykuł,  polub moją stronę na facebooku. Zależy mi także na Twojej opinii, bądź pytaniach w zakresie opisanego problemu. Zapraszam także do zapoznania się z propozycją współpracy z Kancelarią.

Artykuł przygotowany przy współpracy z mgr. Magdaleną Badzińską. 

 

 

 

Maciej Zieliński

administrator

    Dodaj komentarz

    Verified by MonsterInsights
    Strona korzysta z ciasteczek (plików cookies). Pozostając na stronie akceptujesz ich użycie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności lub ukryj ten komunikat. x