Uszczerbek na zdrowiu

Uszerbek na zdrowiu  

Uszczerbek na zdrowiu w prawie karnym stanowi trwałe lub długotrwałe naruszenie czynności organizmu. Powoduje zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu człowieka. Zakłócenia te odnoszą się zarówno do wykonywania codziennych czynności jak i wykonywania obowiązków zawodowych. Uszczerbek nieraz rzutuje także nie tylko na osobę pokrzywdzonego, ale także jego najbliższych.

uszczerbek na zdrowiu – rodzaje

W prawie karnym wyróżnia się trzy stopnie uszczerbków na zdrowiu: lekki, średni i ciężki. Przestępstwo spowodowania uszczerbku na zdrowiu spenalizowane zostało w art. 156 i 157 kodeksu karnego.

Lekki uszczerbek na zdrowiu, to naruszenie czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, trwający nie dłużej niż 7 dni. Jest to uszczerbek inny od tego, który określony został w art. 156 § 1 kodeksu karnego.

Przykłady lekkiego uszczerbku na zdrowiu: otarcia naskórka, sińce, czy też prawidłowo gojące się rany.

Średni uszczerbek na zdrowiu, to naruszenie czynności narządu ciała, trwający powyżej 7 dni. Jest to uszczerbek inny niż ten, który ujęty został w art. 156 § 1 kodeksu karnego.

Przykłady średniego uszczerbku na zdrowiu: rany gojące się nieprawidłowo, stłuczenia stawów, uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie kończyny w okresie dłuższym niż 7 dni, pęknięcie błony bębenka.

W przypadku ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w art. 156 § 1 kodeksu karnego enumeratywnie wymieniono, co składa się na ten konkretny rodzaj uszczerbku. Są to kolejno:

 • pozbawienie człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
 • innego ciężkiego kalectwa,
 • ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu,
 • trwałej choroby psychicznej,
 • całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego,
 • istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała.

Pamiętać należy, że cechami charakterystycznymi dla ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego, są trwałość (przyjmuje się rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 6 miesięcy) i nieodwracalność skutków wywołanych uszczerbkiem.

Inne ciężkie kalectwo czy istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała, nie zostały sprecyzowane, ponieważ każdy uszczerbek na zdrowiu tego rodzaju jest inny. Pomocna w ich doprecyzowaniu może być szeroka linii orzecznicza.

Odpowiedzialność sprawcy za uszczerbek na zdrowiu

Sprawca lekkiego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego, zgodnie z art. 157 § 2 kodeksu karnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Sprawca średniego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego, zgodnie z art. 157 § 1 kodeksu karnego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Sprawca ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego, zgodnie z art. 156 § 1 kodeksu karnego, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Nieumyślność, a powstanie uszczerbku na zdrowiu

Jeżeli sprawca lekkiego lub średniego uszczerbku na zdrowiu działał nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jeżeli sprawca ciężkiego uszczerbku na zdrowiu działał nieumyślnie podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Bezwzględny obowiązek zawiadomienia służb

W przypadku ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, personel medyczny obowiązuje zwolnienie z tajemnicy lekarskiej. Jest to tzw. denuncjacja. Informacje posiadane przez personel medyczny niekiedy są kluczowe dla prawidłowego przebiegu czynności prowadzonych przez wymiar sprawiedliwości. Wiedza posiadana przez personel medyczny może też ochronić życie i zdrowie innych osób mogących znajdować się w sytuacji zagrożenia przestępstwem.

Tryb ścigania              

Względem lekkiego i średniego uszczerbku na zdrowiu, ściganie sprawcy następuje z oskarżenia prywatnego, na wniosek osoby pokrzywdzonej.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osobą pokrzywdzoną jest osoba zamieszkująca wspólnie ze sprawcą, będąca jednocześnie osobą najbliższą dla sprawcy.

Przestępstwo popełnienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ścigane jest z urzędu i jest niezależne od tego, czy osoba pokrzywdzona wyraża wolę ścigania sprawcy. Nie mają tutaj znaczenia czy osoba pokrzywdzona współzamieszkiwała ze sprawcą i czy jest osobą mu najbliższą.

Skutek śmiertelny

O ciężkim uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, mowa jest wtedy, gdy obrażenia ciała pokrzywdzonego są na tyle poważne, że na ich skutek następuje śmierć osoby pokrzywdzonej.

W takim przypadku, czyn sprawcy zagrożony jest karą nie niższą niż 5 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub karą doży6wotniego pozbawienia wolności.

 

 

Kancelaria służy wsparciem zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak też sądowego.  Pamiętaj o tym, że masz prawo do korzystania z pomocy adwokata na każdym stadium sprawy. 

Jeżeli zainteresował Cię powyższy artykuł,  polub moją stronę na facebooku. Zależy mi także na Twojej opinii, bądź pytaniach w zakresie opisanego problemu. Zapraszam także do zapoznania się z propozycją współpracy z Kancelarią.

Artykuł przygotowany przy współpracy z mgr. Magdaleną Badzińską. 

 

 

 

Maciej Zieliński

administrator

  Dodaj komentarz

  Verified by MonsterInsights
  Strona korzysta z ciasteczek (plików cookies). Pozostając na stronie akceptujesz ich użycie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności lub ukryj ten komunikat. x